Author: conceptica

Postup úspěšného zavedení projektové kanceláře

Postup úspěšného zavedení projektové kanceláře
Zavádění projektové kanceláře představuje pro mnoho organizací první krok ve snaze získat větší kontrolu nad svými projekty a dosáhnout vyšší efektivity v jejich řízení. Ze statistik, provedených společností Gartner však vyplývá, že přibližně polovina projektových kanceláří je zrušena během prvních tří let od zavedení a 68% z dotázaných osob zainteresovaných na projektech považuje projektovou kancelář za byrokratický útvar. Nejlepší cesta k úspěšné implementaci je důsledný projektový přístup Případové studie místy ukazují na zanedbání implementačních projektů ze strany dodavatele, kdy není p...
Celý článek

Otázka 21. století – jak vychovat lidské zdroje pro kybernetickou bezpečnost

Otázka 21. století – jak vychovat lidské zdroje pro kybernetickou bezpečnost
Sílící tlak globálních hrozeb vyvolal zvýšenou aktivitu členských států EU a států NATO ve snaze zvýšit zabezpečení vlastní kritické informační infrastruktury a zlepšovat úroveň kybernetické bezpečnosti v ostatních významných systémech, důležitých pro fungování moderní společnosti. Ve světě jsou postupně zaváděna zákonná opatření a vytvářeny strategie k regulaci přítomných hrozeb (např. „Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace“, 7. 2. 3013 strategie přijatá Evropskou komisí nebo „Improving Critical Infrastructure Cybersecurity“, 12. 2. 2013, nařízen...
Celý článek