Formulář pro stažení Zprávy o stavu projektu

Díky této šabloně nebudete muset vymýšlet co a jak reportovat. Zpráva o stavu projektu je vytvářena v pravidelných intervalech, které jsou definovány v komunikační strategii v rámci Charty projektu nebo DNP (podle typu projektu), a zasílána Projektovému výboru. Na konci realizační etapy je podávána Zpráva o ukončení etapy a na konci poslední realizační etapy Zpráva o ukončení projektu.

Pro stažení Zprávy o stavu projektu vyplňte, prosíme, následující údaje.

* povinné položky