Intenzivní příprava na kvalifikační zkoušku Manažer projektu (63-007-R)

Přidaná hodnota

 • osobní zkušenosti lektorky se zakládáním projektové kanceláře na Ministerstvu pro místní rozvoj
 • oproti standardní délce kurzu 152 vyučovacích hodin tj. 20 dnů nabízíme zkrácenou 5 denní formu (35 hodin)
 • podmínkou kvalifikované zkoušky Manažer projektu není absolvování akreditovaného programu Manažer projektu
 • dlouholeté zkušenosti lektorky s řízením projektů
 • osobní konzultace ke kurzům a zkouškám bez poplatku
 • množstevní sleva na základě smluvního jednání
 • časový plán je navržen tak, aby se dal skloubit s pracovním vytížením: 5 jednodenních tréninků v průběhu 1 měsíce
 • účastnící obdrží 5 sad školících materiálů a brožur (1 sada na každý trénink) a praktické šablony, využitelné v projektové praxi
 • po skončení celého cyklu kurzů budete připraveni na zkoušku z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) „Manažer projektu – 63-007-R“

Popis kurzu Manažer projektu

 • Program je složen z jednodenních tréninků, mezi nimiž jsou týdenní časové úseky.
 • V rámci dne je trénink od 9:00 do 16:00.
 • Intenzivní příprava na kvalifikační zkoušku MANAŽER PROJEKTU (63-007-R) je zaměřena na TECHNIKY projektového řízení a zahrnuje 5 jednodenních interaktivních tréninků, které odráží reálné potřeby projektových manažerů.
 • Školitelka uvede příklady z praxe a studenti si vyzkouší aplikovat tyto komponenty v reálných případech přímo na tréninku.

Obsah tréninku

 • Rozsah – 35 vyučovacích hodin zaměřených na teorii (5 výukových bloků) a ve zkrácené formě odpovídá NSK – Manažer projektu.

Předpoklady

 • požadované dosažené vzdělání – středoškolské a základní znalosti práce s počítačem
 • minimálně 1 rok praxe v oblasti projektového řízení

Cílová skupina zkoušky Manažer projektu

 • Osoby podílející se na řízení projektů, projektové přípravě nebo administraci projektu a tvorbě dokumentace.
 • Osoby odpovědné za přípravu projektů financovaných z Evropských fondů.

Zkouška – 63-007-R – Manažer projektu

 • Zkouška profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací „Manažer projektu – 63-007-R“. Průběh zkoušky je v rozsahu 3 – 4 hodiny pro každého účastníka.  Výstupním dokladem je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
 • Zkouška je určená pro všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří chtějí získat celostátně platné Osvědčení o získání profesní kvalifikace a splňují podmínky dané kvalifikačním standardem této kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.
 • Požadavky na odborné dovedosti a způsob jejich ověření jsou obsaženy v hodnotícím standardu Manažer projektu.
 • Zkouška se skládá z ústní a písemné části.
 • Zkouška probíhá před dvoučlennou odbornou komisí autorizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
 • Číslo naší autorizace je 33448/2014-94
 • Formální výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celoživotní platností.

Naši lektoři

Lektor_Radmila Outla

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA – více o lektorce zde

Program přípravy na zkoušku

1. školící den

 • základní pojmy projektového řízení, fáze projektu, co je projekt, program, portfolio, SWOT analýza, cíle a přínosy projektu

2. školící den

 • vznik projektu, SMART cíle, zakládací listina projektu, projektové týmy, organizační struktura projektu ,

3. školící den

 • logická rámcová matice, zainteresované strany projektu, WBS (hiearchický rozpad prací)

4. školící den

 • analýza rizik, kritická cesta v projektu, zdroje a jejich využívání v projektu (histogram), řízení změn

5. školící den

 • kvalita v projektu, smlouvy, vedení týmu, behaviorální dovednosti projektového manažera