Školení Manažer projektu – 7denní kurz

Termíny a cena školení

 • 1.11. – 9.12.2016 / cena 19 800 Kč bez DPH
 • 16.11. – 16.12. 2016 / cena 19 800 Kč bez DPH

Přidaná hodnota kurzu Manažer projektu

 • program provede účastníka projektem krok za krokem – od samotného záměru projektu, přes plán, realizaci a ukončení, to vše kombinací výkladu a příkladů z praxe
 • rozsah výuky pokrývá veškeré potřebné projektové kompetence ke zvládnutí práce na projektech, a to jak v řídících rolích (Projektový manažer, člen projektového výboru), administrativních rolích anebo v roli člena týmu, který se potřebuje v projektu lépe zorientovat
 • předmětem tréninků jsou nejen technické, ale také manažerské dovednosti
 • úkolem účastníků je v průběhu tréninku ihned aplikovat získané poznatky na případových studiích, které zachycují reálné situace z projektové praxe
 • účastník se naučí volit vhodné metody projektového řízení a porozumí každé fázi projektu v souvislostech
 • v průběhu programu budou účastníci dostávat domácí práce, kde si budou moci zpracovat příklady ze svých reálných projektů, a poté je neveřejně konzultovat s lektory
 • časový plán je navržen tak, aby se dal skloubit s pracovním vytížením: 7 jednodenních tréninků v průběhu 2 měsíců
 • účastnící obdrží 7 sad školících materiálů a brožur (1 sada na každý trénink) a praktické šablony, využitelné v projektové praxi
 • na závěr obdrží účastníci certifikát o úspěšném absolvování programu Manažer projektu a v případě mimořádně kvalitních domácích prací získají červený diplom
 • program neustále zlepšujeme na základě zpětné vazby od našich klientů – účastníků

Popis školení Manažer projektu

 • Program je složen z jednodenních tréninků, mezi nimiž jsou týdenní až čtrnáctidenní časové úseky, kdy účastník pracuje na svém projektu a zpracovává úkol v časové náročnosti 2-4 hodiny. V rámci dne je trénink od 9:00 do 16:00.
 • Manažer projektu je zaměřen na TECHNIKY projektového řízení a zahrnuje 7 jednodenních interaktivních tréninků, které odráží reálné potřeby projektových manažerů.
 • Manažer projektu je jediný skutečně ucelený program pro rozvoj projektových manažerů na našem trhu. V průběhu roku 2010 byl vyvíjen aktivními projektovými manažery a šéfy projektových týmů s mnohaletou praxí. Za dobu své existence si tímto programem prošly desítky společností. Náš tým neustále obohacuje a vylepšuje obsah o nové příběhy z praxe a další praktická cvičení a příklady.
 • Školitelé uvedou stovky příkladů z praxe a studenti si vyzkouší aplikovat tyto komponenty v reálných případech přímo na tréninku. Poté si zpracují obdobné příklady ze své praxe za domácí úkol.

Předpoklady

Program je zaměřen na všechny začínající, mírně a středně pokročilé projektové manažery, kteří se chtějí dostat mezi elitu. Před absolvováním není nutné absolvovat žádné kurzy. Program navazuje na postupy PRINCE2®, které budou na začátku každého tématu znovu připomenuty a vysvětleny.

Cílová skupina kurzu Manažer projektu

Tento základní kurz je určen pro projektové manažery, členy projektových týmů a členy vedení organizací, kteří se podílejí na projektech organizace.

Certifikace

Účastníci zpracují celkem 6 úkolů (například zpracují záměr projektu) v rozsahu 2-4 hodiny na úkol. Úkoly se zasílají lektorovi příslušného kurzu. Lektor poskytne zpětnou vazbu a udělí za úkol až 10 bodů. V případě získání 45 bodů je účastníkovi přiznán „červený diplom“, tedy certifikát v odlišném designu oceňující vynikající výsledky účastníka.

Termíny konání školení

Momentálně nemáme vypsaný nový termín semináře. Pokud byste však měli zájem o zajištění semináře nebo poskytnutí dalších informací, neváhejte nás kontaktovat přes formulář níže, ozveme se Vám zpět.

Naši lektoři

Tomáš Hamr

Ing. Tomáš Hamr – více o lektorovi zde
Lektor_Frantisek Vlcik

Ing. František Vlčík – více o lektorovi zde

Reference

 „Již jsem absolvovala mnoho školení na různá témata i témata blízká projektovému řízení, ale školení Manažer projektu předčilo mé očekávání a vše, co jsem doposud zažila. Intenzivní cyklus vedený zážitkovou formou a vědomosti a praxe lektora mohu jen doporučit…“
Česká asociace paraplegiků

Petra Černá, Fundraising, PR; CZEPA

„Kurz Manažer projektu pro mě byl ve všech směrech inspirující. Zejména bych zdůraznila detailní a profesionální výklad lektorů, založený na bohaté praxi. Dále mi vyhovovalo kladení důrazu na pochopení rozebíraných témat a možnost praktikovat, co bylo řečeno v rámci domácích úkolů….to vše posunulo mé kompetence směrem k projektovému řízení“.
RWE

Berenika Dubská, RWE IT Czech s.r.o.

Program kurzu Manažer projektu

P1. Záměr a zadání projektu

 • Představení a srovnání metodických základů řízení projektů (PRINCE2®, IPMA® a PMI®) – co je zásadní a společné
 • Předprojektové přípravy, feasibility study
 • Složení projektového týmu
 • Výběr klasických a agilních přístupů
 • SWOT analýza
 • Vytvoření projektového podnětu/záměru

P2. Finanční řízení projektu

 • Return on investment – ROI
 • Základy sestavování Business case/Obchodní případ
 • Riziko a způsoby jeho řízení
 • Oceňování nákladů a výnosů
 • Projektový plán
 • Základy WBS a tvorba harmonogramu v Ganttově diagramu
 • EVA (Earned Value Analysis)

S1. Komunikace, konflikt a vyjednávání

 • Pozitivní komunikace: Jaká forma předávání (a získání) informací vytváří nejmenší prostor pro nedorozumění
 • Typy jednání: agresivní – pasivní – asertivní
 • Manipulace, typy manipulace, odhalení, kontramanipulace
 • Konflikt a potenciál pro tvorbu hodnoty
 • Zdroje konfliktu, průběh konfliktu, jeho fáze
 • Přístupy k řešení konfliktu: výklad, test vlastního přístupu k řešení konfliktů (Thomas-Kilman)

P3. Řízení dodávky a akceptace projektu

 • Řízení rozsahu/scope
 • PBS (Product Breakdown Structure)
 • Řízení komunikace
 • Řízení kvality
 • Eskalační mechanismy
 • Projektový reporting
 • Akceptace a právní souvislosti

P4. Vyhodnocení projektu a dokumentace projektu

 • Co je nutné udělat na začátku projektu, aby mohl být jednou ukončen
 • Procesy ukončení a náležitosti projektu
 • Základ dokumentace a šablony pro jednotlivé fáze projektu
 • IT nástroje řízení projektů (DMS a EPM)

S2. Řízení lidí v projektovém týmu, motivace a zadávání úkolů

 • Budování týmu a vlastnosti týmu, rozdíl mezi individuální prací a prací v týmu
 • Zásady komunikace v týmu
 • Předpoklady týmového vedoucího
 • Efektivní a neefektivní chování jedinců v týmu
 • Komunikace se členy týmu, zadávání úkolů, principy vhodné formulace úkolů, motivace a kontrola
 • Role v týmu: modelová situace, uspořádání týmu
 • Vývojová stadia týmu, dynamika skupiny

S3. Prezentační dovednosti pro projektové manažery

 • Prezentace jako komunikační nástroj
 • Příprava prezentace: rozhodnutí o účelu, promyšlení tématu, sbírání podkladů
 • Sebereflexe: vlastní zhodnocení „Jak se vidím při prezentaci“
 • Úvodní prezentace, zpětná vazba
 • Organizace projevu: Úvod, Hlavní část, Závěr: výklad, vizualizace
 • Efektivní úvod prezentace, zaujetí posluchačů, získání důvěry
 • Komunikace při prezentaci
 • Prezentace účastníků: příprava prezentace s využitím získaných poznatků, zpětná vazba od ostatních účastníků, lektora a na základě analýzy videozáznamu
 • Tréma a stres: zvládání pocitů spojených s prezentací, zvládání reakcí publika