Řízení implementace podnikového systému

Analýza potřeb a volba strategie projektu

Se společností Conceptica jako dodavatelem řízení implementace podnikového systému získáte kvalitní analýzu potřeb a správně zvolenou strategii projektu. Pomůžeme vám nasadit a využít správnou metodiku při zpracování vašich požadavků, vývoji úprav, nasazení podnikového systému a školení. Snížení nákladů a dodržení termínu projektu jsou našimi prioritami. Získáte správné řešení z asprávnou cenu.

Metodika společnosti Conceptica pro implementaci podnikového řešení

Pro řízení implementace podnikového řešení používáme vlastní ověřenou metodiku.

Výhodami této metodiky je:

 • jsou definovány všechny produkty projekty od analýzy až po předání do servisu
 • je známa a optimalizována kvalita každého produktu (například, jak má vypadat migrace, školení, dokumentace atd.)
 • je oddělen proces vývoje (CORE) a nasazení (ROLLOUT)
 • je aplikováno rozdělení projektu do etap
 • klade se důraz na přípravu a analýzu potřeb
 • jsou definovány a dodržovány role na projektu
 • je kladen důraz na provozovatelnost řešení v reálné infrastruktuře – release plan, konfigurační řízení, testování atd.

Přínosy řízení implementace podnikového systému od společnosti Conceptica

Se společností Conceptica jako dodavatelem řízení implementace získáte:

 • Partnera, který vás zbaví starostí, které se vyskytují na každém projektu implementace podnikového systému a někdy nejsou malé
 • Ušetříte peníze za zbytečné vícepráce
 • Budete mít definované business cíle projektu, budete je mít sledované a dosáhnete jich
 • Ušetříte čas, projekt se nebude protahovat, bude dobře naplánován
 • Budeme optimalizovat zátěž vašich lidí na projektu – budeme co nejvíce respektovat to, že musí mimo implementaci také normálně popohánět business firmy

Reference

“Společnost Conceptica s.r.o. nám dodává konzultační služby v oblasti metodického projektového řízení. V roce 2015 jsme čerpali účinnou podporu společnosti Conceptica s.r.o. v oblasti projektového nastavení a projektového dohledu na projektech implementace Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics NAV a integrační platformy ESB ve skupině Centropol. V rámci této spolupráce jsme využili zkušenosti společnosti Conceptica s řízením rozsáhlých IT projektů a řízení změn v ERP systémech Microsoft Dynamics a získali tak účinnou podporu obchodních procesů v IT aplikacích.”
centropol logo

Ing. Tibor Flašík, provozní ředitel; Centropol Energy a.s.

“Společnost Conceptica s.r.o. byla vybrána ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na jednotný ERP systém zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina a komplexní administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele jednotného ERP systému pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina“, jakožto nejvhodnější uchazeč, nejlépe splňující podmínky zadávacího řízení. Při realizaci analýzy i administraci veřejné zakázky byly dodrženy smluvené milníky a výstupy byly dodány v souladu se smlouvou.”

MUDr. Jiří Běhounek; hejtman kraje Vysočina