Příprava projektu a projektový dohled

Příprava projektu

Některé projekty jsou velmi komplexní a vyžadují spolupráci s externími specialisty. Naši specialisté navrhnou postup, jak projekt řádně připravit, pomohou vám správně navrhnout finanční parametry, aby se něco nepodcenilo a také vám pomohou optimalizovat budoucí projekt pomocí studie proveditelnosti, sestavením úplné Charty projektu a business case (obchodního případu). Samozřejmostí je navržení složení a organizace týmu. Cílem přípravy projektu je co nejlépe vše odhadnout a analyzovat na začátku, aby se snížila rizika projektu a jeho řízení.

 1. Provedení studie proveditelnosti projektového záměru
 2. Základní analýzy nákladů a výnosů ve formě business case
 3. Analýza rizik a návrhy rizikových strategií
 4. Příprava projektu a žádosti v rámci financování EU
 5. Návrh složení a organizace týmu
 6. Vytvoření charty projektu
 7. Příprava a administrace veřejných zakázek
 8. Příprava optimalizované projektové metodiky na konkrétní projekt

Projektový dohled

Pokud s námi provedete nastavení projektu na začátku – přípravu, můžete mít také zájem si od nás zajistit projektový dohled (software assurance). Cílem této služby je nadále snižovat rizika vyplývající z realizace konkrétního komplexního projektu.

 1. Podpora činnosti Projektového výboru včetně účasti v pozici člena
 2. Identifikace a návrhy řešení důležitých rizik projektu
 3. Podpora rozhodování o zahajování a ukončování etap, rozsahu, projektovém přístupu
 4. Podpora metodického přístupu k řízení projektu
 5. Podpora metodického přístupu k projektu

Reference

Conceptica provedla zpracování analýzy potřebnosti a doporučení k zadání veřejné zakázky na zajištění provozní podpory systému OBIS. Předmětem analýzy bylo vyjasnění stávajícího licenčního a smluvního stavu IS OBIS, definice přesnou potřebu zadavatele vzhledem k připravované veřejné zakázce na podporu a provoz IS OBIS, rozbor možných způsobů řešení zajištění podpory a provozu OBIS v souladu s platnou legislativou a úprava formátu nově uzavíraných smluv. Dodané výstupy nám pomohly optimalizovat náklady na provoz služby OBIS v následném výběrovém řízení.
Magistrat hlavniho mesta Prahy_logo

David Vorlíček, ředitel odboru IT; Magistrát Hlavního města Prahy