PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A GDPR

Analýza potřeb, architektura systému a volba strategie projektu

Se společností Conceptica jako dodavatelem řízení implementace podnikového systému získáte kvalitní analýzu potřeb a správně zvolenou strategii projektu. Pomůžeme vám nasadit a využít správnou metodiku při zpracování vašich požadavků, vývoji úprav, nasazení podnikového systému a školení. Snížení nákladů a dodržení termínu projektu jsou našimi prioritami. Získáte správné řešení za správnou cenu.

Metodika společnosti Conceptica pro implementaci podnikového řešení

Pro řízení implementace podnikového řešení používáme vlastní ověřenou metodiku:.

 • jsou definovány všechny produkty projekty od analýzy až po předání do servisu
 • je známa a optimalizována kvalita každého produktu (například, jak má vypadat migrace, školení, dokumentace atd.)
 • je oddělen proces vývoje (CORE) a nasazení (ROLLOUT)
 • je aplikováno rozdělení projektu do etap
 • klade se důraz na přípravu a analýzu potřeb
 • jsou definovány a dodržovány role na projektu
 • je kladen důraz na provozovatelnost řešení v reálné infrastruktuře – release plan, konfigurační řízení, testování atd.

Přínosy řízení implementace podnikového systému od společnosti Conceptica

 • Partnera, který vás zbaví starostí, které se vyskytují na každém projektu implementace podnikového systému a někdy nejsou malé
 • Ušetříte peníze za zbytečné vícepráce
 • Budete mít definované business cíle projektu, budete je mít sledované a dosáhnete jich
 • Ušetříte čas, projekt se nebude protahovat, bude dobře naplánován
 • Budeme optimalizovat zátěž vašich interních lidí na projektu

“Společnost Conceptica s.r.o. byla vybrána ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na jednotný ERP systém zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina a komplexní administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele jednotného ERP systému pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina“, jakožto nejvhodnější uchazeč, nejlépe splňující podmínky zadávacího řízení. Při realizaci analýzy i administraci veřejné zakázky byly dodrženy smluvené milníky a výstupy byly dodány v souladu se smlouvou.”

MUDr. Jiří Běhounek; hejtman kraje Vysočina

“Společnost Conceptica pro Pozemkový fond České republiky provedla analýzu potřeb a navrhla řešení zásadní inovace podnikového systému – od Implementace systému MS Dynamics NAV přes spisové služby až po další prvky specializovaných agendových řešení. Následně také úspěšně řídili projekt a pomáhali nám řídit dodavatele, kteří uspěli ve veřejné soutěži na nový systém.”

Ing. Martin Kučera, ředitel odboru IT, Pozemkový fond ČR
(dnes Státní pozemkový úřad)

Služba externího projektového řízení

Ve společnosti Conceptica chápeme externí projektové řízení jako službu s garantovanou kvalitou. Na rozdíl od prostého bodyshopu projektových manažerů v této službě nabízíme garanci za zdárný průběh a výsledek projektu. Zajištění externího projektového řízení od společnosti Conceptica přinese vaší firmě okamžité úspory. Projekty velmi rychle dosáhnou kontrolovatelného stavu. Manažeři našich klientů jsou přesně informováni o stavu projektů  v porovnání s plánem.

 1. pracovní kapacita kompetentního projektového manažera
 2. garance dostupnosti a zastupitelnosti projektového manažera
 3. garance kvality pro zákazníka
 4. aparát šablon a nejlepších postupů projektu
 5. softwarové nástroje projektového řízení (výkaznictví, dokument management)

Co je obsahem činnosti externího projektového manažera

 1. svědomité, soustředěné a pečlivé řízení projektu směřující ke zdárnému dokončení
 2. konsolidace stavu projektu, zejména jeho rozsahu a finančního rozpočtu
 3. evidence projektových požadavků včetně změnových požadavků
 4. příprava podkladů pro projektový výbor
 5. vedení přehledu projektových úkolů a dohled nad jejich plněním
 6. vedení přehledu projektových rizik a plánu jejich řešení
 7. vedení přehledu akceptací/akceptačních protokolů

Jakou vedeme dokumentaci

 1. Zápisy jednání řídícího výboru
 2. Zápisy ze schůzek vedení projektu
 3. Seznam úkolů
 4. Registr požadavků
 5. Registr rizik za stranu Zákazníka
 6. Změnové požadavky
 7. Business case
 8. Předávací a akceptační protokoly

Naši zákazníci hodnotí přínosy externího projektového řízení:

 1. vyšší motivace projektových manažerů
 2. měřená kvalita projektového řízení
 3. vyšší rychlost převzetí projektu
 4. hladký průběh projektů
 5. omezení rizik realizovaných projektů
 6. realizace projektů včas a v plánovaných nákladech
 7. úspora prostředků za řízení projektů
 8. ušetření vícenákladů spojených s nekvalitním řízením projektů
 9. omezení rizika zaměstnávání lidí na stálý pracovní poměr
 10. vyšší spokojenost externích zákazníků projektů
 11. vyšší spokojenost interních zákazníků projektů

Reference

“Pro implementaci celofiremního systému Navision jsme hledali odbornou firmu, která by řídila přechod na nový systém na naši stranu. Díky Conceptice se podařilo již na začátku stanovit realistický rozpočet a celý projekt uřídit bez větších zaváhání. Přestože se v průběhu nasazení objevily další požadavky na systém, byl rozpočet překročen jen minimálně. Conceptica vedla klíčová jednání s dodavatelem, pravidelně a přehledně reportovala stav projektu a pomáhala řešit kritické problémy.”
Tenza

Jan Mucha, finanční ředitel; Tenza a.s.

Chcete školení projektového řízení pro svůj tým?

Nejkonkrétnější a nejucelenější metodikou z hlediska postupných kroků projektu je PRINCE2® – přesně stanoví, co a kdy má projektový manažer udělat, aby celá organizace realizovala úspěšné a efektivní projekty.

Pokud i vy toužíte mít svůj projekt pod kontrolou, přihlaste svůj tým na kurz projektového řízení s našimi zkušenými lektory.

Naše kurzy projektového řízení

Doplňkové kurzy pro projektové manažery

 • Time management
 • Asertivita a řešení konfliktů
 • Efektivní vedení porad
 • Stress management
 • Koučování a koučovacích dovedností

Učte se od těch nejlepších a staňte se akreditovaným projektovým manažerem.

Reference

„V rámci uceleného cyklu Akademie projektového řízení (nyní kurz Manažer projektu – 7 denní) jsem ocenil přístup lektora, který přizpůsobil styl výuky naší organizaci, tak abychom pochopili aplikaci projektového řízení v naší vlastní praxi. Cenná zpětná vazba ke zpracovaným úkolům mi umožnila získat nový náhled na problém, který řeším na projektech v oblastech dopravy a získat tak kompetentnější přístup.“
Pražská integrovaná doprava
Ing. Radim Vysloužil, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Manažer kybernetické bezpečnosti II

Po úspěšném vzdělávacím programu Akademie kybernetické bezpečnosti I., kterou jsme pořádali v letech 2014 – 2015, jsme pro vás připravili navazující seminář Manažer kybernetické bezpečnosti II.

Seminář Manažer kybernetické bezpečnosti II. rozšiřuje témata z prvního cyklu a doplňuje je o praktické poznatky z aplikování zákona o kybernetické bezpečnosti v praxi. Dozvíte se, jakým směrem se celá problematika posunula a jaké novinky z toho plynou. Do kurzu jsme zařadili také témata, se kterými jste se na nás z pohledu vaší praktické zkušenosti s dodržováním zákona o kybernetické bezpečnosti obraceli. Část kurzu je zaměřená na zlepšení manažerských dovedností manažerů a pracovníků v oblasti kybernetické bezpečnosti a představené služebních oddílů.

Akademie kybernetické bezpečnosti logo

Obsah a jednotlivé termíny podrobně

Legislativa EU a ČR (od r. 2015 – realita, předpoklady) – Tomáš Flídr

 • Směrnice o síťové a informační bezpečnosti (NIS Directive)
 • Rozdělení dotčených subjektů
 • Nové povinností států, provozovatelů základních a digitálních služeb
 • Mechanismy spolupráce na evropské úrovni
 • Novelizace Zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Rozšíření povinných subjektů
 • Nové pravomoci státních orgánů
 • Nové správní delikty a zpřísnění sankcí

Fyzická bezpečnost (legislativa a praktická opatření) – Lukáš Vondráček

 • Požadavky na technická opatření podrobněji
 • Možné způsoby uspokojivého návrhu technických bezpečnostních opatření
 • Varianty a škálování při použití primárně bezpečnostních řešení a alternativních postupů
 • Výhody a nevýhody různých postupů
 • Něco z praxe aplikace bezpečnostních opatření

Nástroje pro monitorování, analýzu a vyhodnocování událostí

 • real-time monitoring
 • analýza souborů s auditními záznamy
 • diagnostika poruch a profilaxe systémové infrastruktury
 • technické prostředky monitoringu sítí – analytické výstupy plynoucí z monitoringu

Řízení kontinuity činností – Ivo Vašíček

 • životní cyklus BCM
 • identifikace kritických činností
 • hodnocení rizik
 • analýza dopadů
 • alternativní postupy
 • obnova dat a obnovení procesů – testování

Základy manažerského řízení – František Vlčík

 • řízení změn
 • řešení konfliktních situací
 • vyjednávání
 • vedení dočasných (projektových) týmů

Organizace

Délka

Vzdělávací program se sestává z pěti modulů, přičemž každý modul bude přestavovat jednodenní odborný workshop. V rámci dne je trénink od 9:00 do 13:00.

Naši lektoři

Všichni naši lektoři mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Na jejich profily se můžete podívat níže.

Úkoly pro účastníky

Účastníci mohou dobrovolně zpracovat celkem 5 úkolů v rozsahu cca 5-8 hodin na úkol. Tyto úkoly se započítávají do celkové délky vzdělávací akce.

Celková časová dotace

50 hodin prezenčně a samostudium

Registrace účastníků a čas konání

Registrace začíná první den konání tréninku 15 min. před začátkem akce. Samotný trénink proběhne od 9.00 do 13.00 hodin. Při registraci není potřeba se nijak prokazovat (dokladem o zaplacení apod.). Po zaregistrování obdržíte sborník obsahující podklady ke kurzu. Po celou dobu kurzu Vám bude k dispozici občerstvení. Oběd není součástí.

Termíny konání školení

Momentálně nemáme vypsaný nový termín semináře. Pokud byste však měli zájem o zajištění semináře nebo poskytnutí dalších informací, neváhejte nás kontaktovat přes formulář níže, ozveme se Vám zpět.