Reference – naši klienti nás doporučují

Jděte také přímo na:

Ohlasy na vývoj software

Ohlasy na řízení projektů

Ohlasy na školení


Ohlasy na vývoj software


„Společnost Conceptica s.r.o. pro nás v roce 2016 řídí projekt vývoje rozsáhlého cloudového prostředí pro významného telekomunikačního operátora a zároveň dodává do tohoto projektu vývojové kapacity. V rámci této spolupráce využíváme zkušenosti společnosti Conceptica s řízením rozsáhlých ICT projektů a s vývojem SW aplikací.“
Ing. Zbyněk Juřena, Předseda představenstva; ALTRON Business Solutions, a.s.

ALTRON logo

„Společnost Conceptica s.r.o. pro nás od roku 2016 dodává programové úpravy v oblasti Microsoft Dynamics a to pro naše klíčové zákazníky v oblasti MS Dynamics AX a NAV“
Ing. Martin Pondělíček, Ředitel implementace; WEBCOM a.s.

Webcom logo


Ohlasy na řízení projektů


„Conceptica s.r.o. dodala v roce 2015 konzultační služby v oblasti projektového nastavení a projektového dohledu na projektu interní implementace Microsoft Dynamics Ax ve skupině CPI Property Group a.s. V rámci této spolupráce jsme využili zkušenosti společnosti Conceptica s řízením rozsáhlých projektů nasazení Microsoft Dynamics Ax, a tak podpořili úspěšné zavedení tohoto produktu v rámci naší investiční skupiny.“
Ing. Martin Stibor, Property Management Director; CPI Management, s.r.o.

CPI logo

„Společnost Conceptica s.r.o. nám dodává konzultační služby v oblasti metodického projektového řízení. V roce 2015 jsme čerpali účinnou podporu společnosti Conceptica s.r.o. v oblasti projektového nastavení a projektového dohledu na projektech implementace Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics NAV a integrační platformy ESB ve skupině Centropol. V rámci této spolupráce jsme využili zkušenosti společnosti Conceptica s řízením rozsáhlých IT projektů a řízení změn v ERP systémech Microsoft Dynamics a získali účinnou podporu obchodních procesů v IT aplikacích.“

Mgr. Tibor Flašík, Ředitel zákaznických služeb; CENTROPOL ENERGY, a.s.

centropol logo

„Společnost Conceptica s.r.o. pro společnost ČD – Telematika a.s. zajišťuje služby outsourcingu projektového řízení projektu v sektoru Infrastruktury. Tato služba obsahuje kromě poskytnutí kapacity profesionálního projektového manažera též garance dostupnosti, ceny a kvality odváděné služby. Hlavní silnou stránku při dodávce profesionálních služeb ze strany Conceptica s.r.o. je zejména vedení projektové dokumentace zabezpečující standardy pro součinnost s úřady EU, strukturovaný a aktuální reporting a řízení projektových rizik a změnové řízení.“
Ing. Karel Col, Ředitel úseku Servis infrastruktury; ČD – Telematika a.s.

logo ČD Telematika

„Společnost Conceptica s.r.o. prováděla v naší společnosti konzultační činnost, která vedla na vypracování a zlepšení metodik projektového řízení, zavedení nástrojů a šablon projektového řízení a školení projektových manažerů a podporu při projektovém řízení. Společnost Conceptica s.r.o. dodala služby řádně podle smlouvy.“
Radek Vácha, Ředitel pro projektový a servisní management; O2 Czech Republic a.s.

Logo Telefonica O2

 


Ohlasy na školení


„Jako konzultant mám poměrně vysoké nároky na kvalitu tréninků. Proto mohu školení Prince2 v podání společnosti Conceptica vřele doporučit, a to jak po obsahové stránce, tak i po stránce přístupu lektora.“
Petr Sára, senior managing consultant; MC TRITON, spol. s r.o.

M.C. TRITON

 

„Špičkově připravené školení, paní Češpivová umí vše podrobně a kvalitně vysvětlit. Mimo jiné je vidět, že se jedná o trenérku s širokou projektovou praxí.“
Martin Répal, Senior konzultant EPM; Autocont a.s.

Autocont
 

„Lektorka Ing. Jana Češpivová je vynikající lektorka, přednášela jasně a strukturovaně.“
Ing. Radmila Outlá, MBA; Ředitelka odboru projektového řízení; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mínisterstvo pro místní rozvoj

 

„Na PRINCE2® jsem se přihlásil ze zájmu o zkvalitnění procesu dodávky v rámci našich projektů. Velmi mě potěšilo, že jsem během tří dnů získal ucelenou představu, kterou budu používat ve své praxi. Byl jsem velmi spokojen s paní Češpivovou, protože byla velmi dobře připravená a umí PRINCE2® opravdu naučit.“
Petr Mlejnek, business development manager; Techniserv, s.r.o.

Techniserv

 

„Kurz Manažer projektu pro mě byl ve všech směrech inspirující. Zejména bych zdůraznila detailní a profesionální výklad lektorů, založený na bohaté praxi. Dále mi vyhovovalo kladení důrazu na pochopení rozebíraných témat a možnost praktikovat, co bylo řečeno v rámci domácích úkolů… to vše posunulo mé kompetence směrem k projektovému řízení“.
Berenika Dubská; RWE IT Czech s.r.o.

RWE

 

„V rámci uceleného cyklu Manažer projektu jsem ocenil přístup lektora, který přizpůsobil styl výuky naší organizaci, tak abychom pochopili aplikaci projektového řízení v naší vlastní praxi. Cenná zpětná vazba ke zpracovaným úkolům mi umožnila získat nový náhled na problém, který řeším na projektech v oblastech dopravy a získat tak kompetentnější přístup.“
Ing. Radim Vysloužil; Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Ropid

 

„Kombinace praktických, metodických a softskillových tréninků byla naprosto úžasná. Koncept a přínos pro mě hodnotím opravu výborně. Doporučuji všem se zájmem o prohloubení znalostí, získání zkušeností a zlepšení svých výkonů v projektovém řízení.“
Marek Pur, Vedoucí odboru informatiky a souhrnných agend; Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

 

„Byla jsem velmi spokojena jak s kvalitou jednotlivých trénink, tak i s kvalitou lektorů. Získané znalosti a dovednosti jsou použitelné pro praxi, což hodnotím jako opravdu přínosné. Vřele doporučuji dalším uchazečům!“
Vladimíra Kresanová, Náměstkyně pro informatiku; Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno

 

„V rámci absolvování celého cyklu kurzů Manažer projektu jsem si srovnal své zkušenosti z vedení projektů a doplnil je o zajímavé informace zkušených lektorů.“
Michal Jelínek, Vedoucí oddělení implementace Helios Green; Asseco Solutions a.s.

Asseco Solutions