Materiály ke stažení

Stanovení důvodů pro činnost organizace (projekt), který obsahuje náklady, přínosy, rizika a časový plán, oproti kterým je posuzována realizovatelnost.

Díky této šabloně nebudete muset vymýšlet co a jak reportovat.

Předávací protokol slouží jako doklad formálního předání plnění nebo díla zákazníkovi.

Akceptační protokol slouží jako doklad k formálnímu úkonu schválení, že projekt splňuje odsouhlasená kriteria a tudíž splňuje požadavky jednotlivých zainteresovaných stran.

Změnový požadavek představuje návrh na změnu aktuální specifikace produktu. Jedná se o jeden z typů otevřených bodů.